Sota el títol «La ciutat desitjada», el primer diagnòstic dut a terme pel Consell del Disseny de la ciutat de València naix amb l’objectiu de plantejar oportunitats en l’urbe en pro del benestar de la ciutadania, tenint en compte diferents tipus d’intervenció i prototipat de la València del futur.

El document recorre una visió de ciutat, un diagnòstic i una proposta de pròxims passos, erigint al Consell del Disseny com un equip consultiu conformat per professionals del disseny i l’arquitectura que ajuden el consistori valencià a enfocar els reptes existents en la vinculació entre ciutat i ciutadania.

“Nombre proyecto”
SCROLL
DRAG
PLAY